canadian pharmacy
 

Yaratılışı savunanların görevlerine son veriliyor veya okullardan atılıyorlar

Darwinist dayatmanın bir gereği olarak dünyada Yaratılış gerçeğini savundukları için görevlerinden alınan çok fazla sayıda profesör vardır. Bunun son örneği, okullarda Yaratılış'ın da okutulması önerisinde bulunduğu için alelacele görevinden alınan İngiltere Kraliyet Akademisi Eğitim Direktörü Michael Reiss'tır.

Eğitim Bakanlığı bilim bölümü başkanı Dr. Gavriel Avital, evrimi sorgulayan yazılı ve sözlü açıklamalarından dolayı alelacele görevinden alındı. Bir bakanlık yetkilisi İsrailin en tanınmış gazetesi Haaretz’e, " bu görüşlere sahip olan birisinin, Eğitim Bakanlığı'nda bilim adamlarının başında görev yapamayacağını" açıkça ifade ediyordu. Bir başka deyişle bilimin tam anlamıyla yerle bir ettiği “evrim teorisini” eleştiren bir kişinin, yetkili bir makamda bulunması imkansızdı. Bu uygulama ve söz konusu açıklama, Darwinist diktatörlüğün dünya çapında ne kadar güçlü ve etkili olduğunu gözler önüne sermektedir.

 

YARATILIŞ GERÇEĞİNİ SAVUNDUKLARI İÇİN GÖREVLERİNDEN ALINAN DİĞER PROFESÖRLER

 

 
Bir çok ülkede Yaratılış gerçeğini savunan kitaplar yaktırılıyor,
Yeraltından çıkan ve milyonlarca yıl boyunca hiç değişmeden kalmış 100 milyon fosil açıkça Yaratılış gerçeğini ispatladığı halde insanlardan gizleniyor ve ortaya çıkartılmıyor,
Tek bir ara fosil bile olmadığı itiraf edilemiyor,
Proteinlerin tesadüfen oluşmasının imkansız olduğu yıllardır açıklanmıyor,

Proteinler hem canlı hücrelerinin yapıtaşlarını oluşturan hem de hücre içinde çok çeşitli görevler üstlenen kompleks moleküllerdir. Bunlar, "amino asit" adı verilen moleküllerin belli sayılarda ve çeşitlerde özel bir sırayla dizilmelerinden oluşurlar. Bu, öyle hassas bir dizilimdir ki, tek bir amino asitin bile eksilmesi veya yerinin değişmesi o proteini işe yaramaz hale getirir. Dolayısıyla her amino asit, tam gereken yerde, tam gereken sırada yer almalıdır. Böyle bir dizilimin ise tesadüfen ortaya çıkma ihtimali bulunmamaktadır.

Proteinler ancak başka proteinlerin varlığı ile meydana gelebilirler. Tek bir proteinin oluşumu için yaklaşık 100 tane protein gerekmektedir. Bunun yanı sıra tüm hücre organellerinin ve bir bütün olarak hücrenin var olması şarttır. Dolayısıya tek bir protein molekülünün tesadüflerle ortaya çıkma ihtimali ”sıfır” Bu, Darwinizm'e vurulan başlıca darbedir. Evrim teorisi, henüz yaşamın başlangıcı konusunda yerle bir olmuştur.
İnsanın hayali evrimine delil olarak sürekli sahte kafatasları gösteriliyor. Bunlar,sahte oldukları ispatlandıkları halde dünyaca ünlü müzelerde halen gerçekmiş gibi sergilenmeye devam ediyorlar,
Darwinizmi ispat edebilecek tek bir ara fosil bulunamayınca dinozor fosillerine tüy eklenip ara fosil olarak insanlara gösterildi,
Tek bir yaban domuzu dişinden Nebraska Adamı adında sahte bir ara form meydana getirildi. İnsanlara böyle bir canlı gerçekten yaşamış imajı vermek için bu canlının sahte çizimlerini yapıldı. Ve bu sahte canlının sözde ailesi dahi resmedilerek insanlar yanıltıldı,     


Nebraska Adamı ve "isim babası" Henry Fairfeld Osborn


Günümüz canlılarına benzer komplekslikte özellikler içeren ilk canlıların hepsinin yaklaşık 530 milyon yıl önce Kambriyen döneminde, aniden ve aynı anda ortaya çıktığını bilindiği halde, canlıların ilkelden gelişmişe doğru aşama aşama evrimleştikleri sahtekarlığını ısrarla gündemde tutulmaya çalışılıyor,
Haeckel'in, insan embriyosunda solungaçlar olduğu yalanını ispatlamak amacıyla yaptığı sahte embriyo çizimleri yıllarca evrime delil olarak gösterildi ve bunların bir aldatmaca olduğu açıklattırılmadı,

Haeckel'ın embriyo çizimleri yıllarca evrim teorisine delilmiş gibi lanse edilmiştir. Ancak daha sonra Haeckel'ın bu çizimlerde sahtekarlık yaptığı anlaşılmıştır. Buna rağmen, halkın konu hakkındaki bilgisizliğinden faydalanılarak, bu sahte çizimlerle kamuoyu günümüzde dahi yanıltılmaktadır.
Sahte olduğunu itiraf ettikleri atın evrimi serisi hala müzede sergileniyor ve kaldırtılmıyor


Evrimcilerin at serisi diye adlandırdıkları sahte sıralama sadece kendi devirlerinde yaşayıp türleri
tükenmiş birbirleriyle ilgisi olmayan hayvanlardan oluşmaktadır.
Bulunan her yeni fosil, bu hayali şemaların geçersizliğini ortaya koymaktadır.
Mutasyonların canlılara zarardan başka birşey vermediği bilindiği halde mutasyon deneylerinin evrime delil sunduğu ve mutasyonların evrimleştirdiği yalanını yıllarca tekrar tekrar dile getiriliyor,
Ağaç kütüğü üzerine tutkalla yapıştırılan kelebekler, "doğal seleksiyon yoluyla evrimleşmiş sanayi devrimi kelebekleri" olarak gösterip sahtekarlık yapıldı,

Doğal seleksiyon doğada var olmayan bir canlı türünü ortaya çıkaramaz, sadece canlı türlerindeki sakat ya da zayıf olan bireylerin ayıklanmasını sağlar. Sanayi Devrimi kelebeklerinin durumu bu konuda iyi bir örnektir. 20. yüzyılın son çeyreğine kadar olan araştırmalara göre değerlendirirsek, Sanayi Devrimi ile birlikte ağaçların renkleri koyulaşmıştır. Dolayısıyla bu ağaçlarda yaşayan kelebeklerden açık renkli olanlar kuşlar için daha kolay görünür hale gelmiş ve kolayca avlandıkları için sayıları azalmıştır. Koyu renkliler ise sayıca artış göstermişlerdir. Elbette ki bu bir evrim değildir. Yeni bir tür oluşmamış, sadece kelebeklerin nüfus oranı değişmiştir. Fakat bunu seleksiyon ile evrime delil gösterebilmek için Darwinistler, çözümü ağaç kütüğüne kelebekleri yapıştırmakta bulmuşlardır. Sahtekarlık ortaya çıkmasına rağmen sanayi devrimi kelebekleri hala ders kitaplarındaki yerini korumaktadır.Günümüzde halen derin sularda yaşayan Coelacanth isimli balık yıllarca ara fosil olarak gösterilmeye çalışıldı,  

Coelacanth, canlısı bulunana kadar, evrimciler tarafından en önemli ara form örneği olarak sunuluyordu. Coelacanth'ın defalarca canlı örneğinin bulunması, evrim teorisini büyük bir çöküşe uğratmıştır.Kambriyen dönemine ait kompleks canlıların fosilleri, evrimin yıkılış haberi olacağı endişesiyle tam 70 yıl insanlardan gizlendi
Bir insan kafatasına yeni ölmüş bir orangutanın çenesi eklenerek, çene kemiğindeki dişler törpülenerek Piltdown Adamı adında sahte bir ara form oluşturuldu ve bu sahte fosil 40 yıl boyunca evrime delil olarak British Museum’da sergilenerek insanlar kandırıldı, 

43 yıl boyunca insanın evrimini kanıtlayan çok önemli bir delilmiş gibi dünyaya sunulan Piltdown Adamı, bir sahtekarlık ürünüydü. Kafatası üzerinde 1953 yılında yapılan incelemelerde Piltdown Adamı'nın insan ve orangutan kemiklerinin birleştirilmesiyle üretilmiş sahte bir fosil olduğu ortaya çıktı.

Yanda, Piltdown Adamı skandalının doğum yeri olan Piltdown'da yapılan kazıyı gösteren bir resim.
Ve "tesadüfler evrimleştirir" aldatmacası seneler boyu tüm okullarda ve üniversitelerde bilimsel bir gerçekmiş gibi öğrencilere anlatıldı, aksini ispat edenlerin ise izahları kabul edilmedi.


Darwinist Propagandaya NET CEVAPLAR
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."